Корисна інформация

 Закони України

Земельний кодекс України
Податковий кодекс України
Закон України «Про Державний земельний кадастр»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про приватизацію державного майна»
Закон України «Про оцінку земель»
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»
Закон України «Про іпотеку»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України»
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»

 Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1997 № 1355 «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 774 «Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» (із змінами)
Постанова Кабінету Міністрів від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1112 «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них».

 Накази та роз’яснення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів

Наказ Держкомзему України від 04.05.99 № 43 «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі», зареєстрований в Мін’юсті України 04.06.99 за № 354/3647.
Наказ Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрований в Мін’юсті України 10.07.2001 за № 579/5770.
Наказ Держкомзему України від 23.05.2003 № 135 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», зареєстрований в Мін’юсті України 27.05.2003 за № 408/7729.
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за № 391/17686.
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 № 1011/18306

Довідкові матеріали щодо оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку, отримання витягу з державного реєстру земель, реєстрації державних актів, реєстрації переходу права власності на підставі договору куплі-продажу або свідоцтва про право на спадщину на визначення кадастрового номера земельної ділянки, реєстрації договорів оренди.