Оформлення оренди

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкоюОренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

(Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV)

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України , Цивільним кодексом України, ЗакономУкраїни«Про оренду землі», законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

Істотними умовами договору оренди землі є: 
— об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
— строк дії договору оренди;
— орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
— умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
— умови збереження стану об’єкта оренди;
— умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
— умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
— існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
— визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;
— відповідальність сторін;
— умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

Невід’ємною частиною договору оренди землі є: 
— план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
— кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
— акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
— акт приймання — передачі об’єкта оренди;
— проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування — орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України або за результатами аукціону.