Проекти еколого-економічного обгрунтування сівозмін

Розробка проектів що забеспечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідьРозробка проектів що забеспечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь.

Згідно статті 22 п.4 — Земельного Кодексу України — використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільгоспвиробництва без розробленого проекту заборонено.

Проект розробляється протягом трьох місяців. У кінцевому результаті господарник одержить проект, який має забезпечити раціональне та ефекивне використання земель, сприятиме підвищенню продуктивності праці, мінімізації капіталовкладень, призупиненню ерозійних процесів, а також визначить площі, використання яких є економічно неефективним та екологічно небезпечним.

Для розробки проекту необхідні наступні документи:

  • Дозвіл відповідної держадміністрації на розробку проекту;
  • Довідку про наявність земель у користуванні;
  • Довідку з реєстру договорів оренди;
  • Агрохімічний паспорт полів завірений печаткою господарства;
  • Історію полів за останні три роки;
  • Профінплан на поточний рік;
  • Статистичні дані діяльності господарства за останні три роки;
  • Завірені нотаріально юридичні документи підприємства;
  • Картограми агровиробничих груп ґрунтів та схилів;
  • Геодезичні дані про ділянки, що находяться в користуванні господарства у форматі IN-4