Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки

Встановлення меж земельної ділянки в натуріВстановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється тоді, коли земельна ділянка сформована та без зміни цільового призначення на підставі розроблених та затверджених:

-технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) — у разі коли  власнику (користувачу)  земельної  ділянки  видано документ, що посвідчує
право на земельну ділянку, без виносу меж такої ділянки в натуру (на місцевість) та закріплення їх межовими знаками;

-технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, у тому числі при поділі чи об’єднанні земельних ділянок або проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки — при передачі земельної ділянки у власність (користування) із  земель  державної та комунальної власності,  а також із земель приватної власності у разі зміни її меж або  цільового  призначення  при  поділі  чи об’єднанні  земельних  ділянок перед заповненням бланка державного акта на право власності на земельну ділянку або бланка  державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.

Крім того рішення  про  передачу  громадянам  України безоплатно   у  приватну  власність  земельних  ділянок,  прийняті органами  місцевого  самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів  України  від  26  грудня  1992  року  «Про приватизацію земельних  ділянок» ,  є підставою для виготовлення та видачі  цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності  на  земельну  ділянку  за  технічною документацією щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) необхідно надати такі документи:

1) завірену копію попереднього Державного акта,  договору на право оренди земельної ділянки;

2) затверджений проект відведення;

3) нотаріально завірену копію підстави (наприклад: договір купівлі-продажу, договір міни, свідоцтво на право на спадщину тощо), або копію, завірену органом, що видав оригінал документу (наприклад: рішення суду);

4) копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб) АБО виписка з Державного реєстру, завірена копія статуту та нотаріально завірена копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

5) правовстановлюючі документи на будівлі та споруди;

6) копії висновку про наявні обмеження, витягу з нормативної оцінки, викопіювання з генерального плану, викопіювання з проекту формування території – за наявності.